ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum porifera)

           สัตว์ในไฟลัมนี้เรียกกันทั่วๆไปว่า ฟองน้ำ โดยฟองน้ำส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำเค็ม มีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำจืด

    graphic1_mini063มีลักษณะสำคัญดังนี้

1.มีสมมาตรแบบรัศมี (Radial symmetry) หรือไม่มีสมมาตร (asymmetry)

2.มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ชั้นนอกทำหน้าที่เป็นผิวลำตัวหรือเอพิเตอร์มิส ชั้นในประกอบด้วยเซลล์พิเศษเรียกว่า โคแอนโนไซต์ (Choanocyte หรือ Collar cell) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีแฟลเจลลา 1 เส้น และมีปลอกคอ (Collar) บุอยู่โดยรอบเรียกเซลล์ในชั้นนี้ว่า ชั้นแกสทรัล (Gastral layer) หรืออาจจัดเป็นพวกไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงเนื่องจากเซลล์จับกันอย่างหลวมๆ

3.ทางเดินอาหารเป็นแบบช่องร่างแห (Channel network) ซึ่งประกอบด้วยรูเปิดเล็กๆ ออสเทีย (Ostia) ที่บริเวณผิวลำตัว รอบตัว ทำหน้าที่เป็นทางน้ำไหลเข้าภายในตัวและมีรูเปิดขนาดใหญ่ ออสคิวลัม (Osculum) ทำหน้าที่เป็นทางน้ำไหลออกจากตัว
เซลล์โคแอโนไซต์ (Choanocyte) ที่บุอยู่ที่ผิวด้านในจะพัด โบกแฟลเจลลาอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำเข้าทางรูออสเทีย และไหลออกจากตัวทางออสคิวลัม การไหลเวียนของน้ำผ่านลำตัวนี้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ

        3.1 อาหารต่างๆได้แก่พวกแพลงก์ตอนจะไหลเข้ามารพร้อมน้ำ และถูกเซลล์โคแอโนไซต์จับไว้ และย่อยเพื่อส่งไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายต่อไป
        3.2 เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซขึ้นทั่วตัวโดยอาศัยการแพร่ ของก๊าซออกซิเจนจากน้ำเข้าสู่เซลล์ และคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ออกสู่น้ำรอบตัว
        3.3 เกิดการขับถ่ายของเสียต่างๆจากเซลล์ทั่วร่างกาย และของเสียเหล่านี้จะออกมาพร้อมกับน้ำที่ไหลออกมาทางออสคิวลัม
        3.4 ทำให้เกิดการผสมพันธุ์โดยสเปิร์มที่เข้ามาตอนน้ำไหลเข้า จะถูกเซลล์โคแอโนไซต์จับไว้และจะเกิดการผสมพันธุ์กับไข่ต่อไป

4. ไม่มีระบบหมุนเวียน ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย และระบบประสาทโดยเฉพาะโดยทั่วไป อาศัยการไหลเวียนของน้ำเป็นตัวการสำคัญในขบวนการเหล่านี้

5. มีโครงง่ายภายใน (Endoskeleton) เรียกว่า หนามฟองน้ำ (Spicule) ซึ่งมักจะเป็นสารพวกหินปูน หรือแก้ว (Silica) บางชนิดมีโครงร่างเป็นพวกใยโปรตีน (Spongin) ทำให้ตัวฟองน้ำมีลักษณะนุ่มนิ่ม

6. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างสเปิร์มและไข่ผสมกัน จะได้ตัวอ่อนที่มีขนซีเลียว่ายน้ำได้ และต่อมาก้จะหาที่เกาะเจริญตัวเป็นฟองน้ำเต็มวัยต่อไป

ภาพตัวอย่าง
ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum porifera)

106067219 106067220 106067219106067220106067219106067220

ที่มา :http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/09/2/cre'er_style/5porifera.html
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s