ไฟลัมซีเลนเทอเรตา (Phylum Coelenterata)

              สัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้เรียกว่า ซีเลนเทอเรต (Coelenterate) ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทะเล เช่น ปะการัง กัลปังหา ดอกไม้ทะเล แมงกระพรุน มีเพียงส่วนน้อยอยู่ในน้ำจืด เช่น ไฮดรา แมงกะพรุนน้ำจืด

          graphic_hamster04มีลักษณะสำคัญดังนี้

1.มีสมมาตรแบบรัศมี (Radial symmetry)

2.มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือ เนื้อเยื่อชั้นนอกทำหน้าที่เป็นผิวลำตัวเรียกว่า เอพิเตอร์มิส (Epidermis) และเนื้อเยื่อชั้นในทำหน้าที่เป็นเยื่อบุทางเดินอาหารเรียกว่า แกสโทรเตอร์มีส (Gastrodermis) ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นนอกและเนื้อเยื่อชั้นในมีสารซึ่งมีลักษณะคล้ายวุ้นแทรกอยู่เรียกว่า ชั้นมีโซเกลีย (Mesoglea)

3. ทางเดินอาหารเป็นแบบถุงไม่สมบูรณ์ มีปากแต่ไม่มีทวารหนัก ช่องทางเดินอาหารนี้อยู่กลางลำตัวทำหน้าที่เป็นทั้งทางเดินอาหาร และระบบหมุนเวียน เรียกว่า แกสโทรวาสคูลาร์ คาวิดี (Gastrovascular cavity)

4.มีเข็มพิษหรือ เนมาโทซีสต์ (Nematocyst) ใช้ในการป้องกันตัวและฆ่าเหยื่อ ซึ่งเข็มพิษนี้มักจะอยู่กันอย่างหนาแน่นในบริเวณหนวด (tentacle) ซึ่งอยู่รอบปากมากกว่าบริเวณอื่นๆ ทำให้การหาอาหารและการต่อสู้กับศัตรูมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

5. ไม่มีระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบขับถ่ายโดยเฉพาะ แต่โดยทั่วไปอาศัยการแพร่ของก๊าซและของเสียต่างๆระหว่างน้ำ ที่อยู่รอบๆตัวกับผิวลำตัวโดยตรง หรือมีเซลล์ชนิดพิเศษ เช่น เซลล์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหาร (Nutritive cell) ช่วยทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไป

6. ระบบประสาทเป็นแบบข่ายใยประสาท (nerve net) แผ่กระจายทั่วตัวและหนาแน่นบริเวณหนวด ดังนั้นการนำกระแสประสาทจึงเป็นไปในลักษณะทุกทิศทุกทางทำให้ กระแสประสาทเคลื่อนที่ไปได้ช้าและมีทิศทางไม่แน่นอน ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ชั้นสูงอื่นๆ

7. สัตว์กลุ่มนี้มีรูปร่างเป็น 2 แบบคือ รูปร่างแบบต้นไม้เรียกว่า โฟลิป (Polyp) เช่น ไฮดรา ปะการัง ดอกไม้ทะเล และรูปร่างคล้ายร่มหรือกระดิ่งคว่ำ เรียกว่า เมดูสา (Medusa) ได้แก่แมงกะพรุน
– สัตว์ในกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในน้ำทั้งหมด มีทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด

8.การสืบพันธุ์มีทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ แบบอาศัยเพศโดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกัน ส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อหรือการแบ่งตัวซีเลนเทอเรตหลายชนิด เช่น แมงกะพรุน โอบีเลีย มีการสืบพันธุ์แบบสลับ (Alternation of generation) โดยมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยการแบ่งตัวหรือแตกหน่อสลับกับการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกัน

ภาพตัวอย่าง
ไฟลัมซีเลนเทอเรตา (Phylum Coelenterata)

106067221 106067224106067221 106067224 106067221106067224

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/09/2/cre'er_style/5Coelenterata.html
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s