ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca)

         สัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมนี้เรียกว่า มอลลัสก์(mollus) ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม มีทั้งหมดประมาณ 80,000 สปีซีส์

      graphic1_mini307  มีลักษณะสำคัญดังนี้
1. มีสมมาตรเป็นแบบผ่าซีก (Bilateral symmetry)

2. มีเนื้อเยื่อ3ชั้น ช่วงตัวเป็นแบบแท้จริง (Eucoelomate animal)

3. ลำตัวอ่อนนุ่มไม่มีปล้อง โดยทั่วไปแล้วมีแมนเทิล (Mantle) ทำหน้าที่ในการสร้างเปลือก ซึ่งเป็นสารจำพวกหินปูน (CaCO3) แต่บางชนิดอาจไม่มีเปลือกเช่นพวกทากทะเล

4.ระบบทางเดินอาหารเป็นแบบสมบูรณ์มีปากและมีทวารหนัก แต่ทางเดินอาหารมักจะขดเป็นรูปตัวยู (U) ในช่องปากมักมีแรดูลา (Radula)

5. ระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นระบบเปิด (Open circulatory system)ซึ่งหมายถึงเลือดไม่ได้อยู่ภายในเส้นเลือดตลอดเวลา แต่มีบางระยะเลือดไหลเข้าสู่ช่องว่างในลำตัวแล้วจึงไหลกลับเข้าสู่หัวใจอีก หัวใจของพวกมอลลัสก์มี 2-3 ห้อง ทำหน้าที่รับส่งเลือด ในน้ำเลือดมีสาร ฮีโมไซยานิน (Hemocyanin) ซึ่งมีธาตุทองแดง (Cu) เป็นองค์ประกอบอยู่ หรือฮีโมโกลบิน ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบอยู่ ช่วยในการลำเลียงก๊าซออกซิเจน

6. ระบบหายใจพวกที่อยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือก ส่วนพวกที่อยู่ บนบกหายใจด้วปอด ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากช่องของแมนเทิลหรืออาจใช้แมนเทิลและผิวลำตัว ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อหายใจ

7.อวัยวะขับถ่ายประกอบด้วยเนฟริเดีย (Nephridia) เป็นคู่ๆ ช่วยสกัดของเสียออกจากเลือด

8.ระบบประสาทโดยทั่วไปประกอบด้วยปมประสาท 3 คู่ คือ
       -ปมประสาทที่หัว (Cerebral ganglion) ควบคุมการทำงานของอวัยวะที่ส่วนหัว
       -ปมประสาทที่เท้า (Pedal ganglion) ควบคุมอวัยวะที่เท้า และการเคลื่อนที่
       -ปมประสาทอวัยวะภายใจ (Visceral ganglion) ควบคุมอวัยวะต่างๆ

9.ระบบสืบพันธุ์โดยทั่วไปแล้วเป็นสัตว์แยกเพศ มีบางชนิดเช่น หอยทากเปลี่ยนเพศได้ (Protandic hermaphrodite) การปฏิสนธิมีทั้งภายนอกและภายใน โดยทั่วไปออกลูกเป็นไข่ มีเพียงบางชนิดที่ออกลูกเป็นตัว

10.ร่างกายของมอลลัสก์อ่อนนุ่มไม่แบ่งเป็นกล้อง ประกอบด้วยส่วนต่างๆคือ

       10.1 ส่วนหัว (head) บางชนิด เช่น หอยฝาเดียว หมึก ส่วนหัวเจริญดีมาก มีตาและหนวดช่วยในการรับสัมผัส แต่พวกหอยสองฝาส่วนหัวจะไม่ค่อยเจริญ
       10.2 ส่วนเท้า (Foot) เป็นกล้ามเนื้อช่วยให้หอยเคลื่อนที่อยู่ทางด้านท้อง
       10.3 อวัยวะภายใน (Visceral mass) เป็นส่วนอวัยวะภายในที่อยู่บริเวณกลางๆลำตัว และภายในส่วนของเท้า

       10.4 แมนเทิล (Mantle) เป็นเยื่อบางๆที่ปกคลุมลำตัวและติดต่อกับพื้นด้านในของกาบหรือเปลือก แมนเทิลช่วยในการสร้างกาบและเปลือกหอย

Phylum

Class

ตัวอย่าง

Mollusca

Monoplacophora

หอยฝาละมี

Polyplacophora

ลิ่นทะเล

Gastropoda

หอยทาก,หอยโข่ง หอยฝาเดียวต่างๆ

Pelecypoda

หอยกาบ,หอยนางรม, หอยฝาคู่ต่างๆ

Scaphopoda

หอยงาช้าง

Cephalopoda

หมึก , หอยงวงช้าง

ภาพตัวอย่าง
ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca)

mmu18mmu6mmu6mmu6mmu6mmu6mmu18

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/09/2/cre'er_style/5Mollusca.html
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s