ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส (Phylum platyhelminthes)

          สัตว์ในไฟลัมนี้เรียกกันทั่วๆไปว่าหนอนตัวแบน (Flat worm)

        graphic1_mini123มีลักษณะสำคัญดังนี้

1.มีสมมาตรแบบครึ่งซึก (Bilateral symmetry)

2.ไม่มีช่องว่างในลำตัว (acoelomate animal) เนื่องจากเนื้อเยื่อชั้นกลางมีเนื้อเยื้อหยุ่นๆบรรจุอยู่เต็มไปหมด

3.ไม่มีข้อปล้อง แต่บางชนิดเช่นพยาธิตัวตืดมีข้อปล้องแต่เป็นข้อ ปล้องที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวลำตัวเท่านั้น

4.พวกที่ดำรงชีวิตแบบพยาธิ (Parasitic type) จะมีสารคิวทิเคิล (cuticle) ซึ่งสร้างจากเซลล์ที่ผิวของลำตัวหุ้มตัวเพื่อป้องกันอันตรายซึ่ง จะเกิดจากน้ำย่อยของผู้ที่มันเป็นปรสิตอยู่ (host) แต่ในพวกที่ดำรงชีพแบบอิสระ (Free living type) จะไม่มีสารคิวทิเคิลหุ้ม แต่จะมีเมือกลื่นๆแทน เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่

5.ไม่มีระบบหมุนเวียนโลหิต ไม่มีเส้นเลือด ไม่มีหัวใจ สารอาหารไปเลี้ยงเซลล์โดยการแพร่จากทางเดินอาหารเข้าสู่เซลล์โดยตรง

6.ไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการหายใจโดยเฉพาะ ในพวกที่ดำรงชีวิตแบบปรสิตหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic respiration) ส่วนในพวกที่ดำรงชีวิตแบบอิสระหายใจแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic respiration) โดยใช้ผิวลำตัวในการแลกเปลี่ยนก๊าซ

7.ระบบทางเดินอาหารเป็นแบบไม่สมบูรณ์ มีปากแต่ไม่มีทวารหนัก และทางเดินอาหารแตกแขนงออกเป็น 2-3 แฉก ในพวกพยาธิตัวตืดไม่มีทางเดินอาหาร

8.ระบบขับถ่ายใช้เซลล์ชนิดพิเศษเรียกว่า เฟลมเซลล์ (Flame cell) ซึ่งแทรกอยู่ทั่วลำตัว ทำหน้าที่สกัดของเสียและขับของเสียออกทางท่อที่อยู่ 2 ข้างลำตัว (Excretory canal)

9.มีระบบประสาทอยู่ทางด้านหน้าและแตกแขนงออกไปทางด้านข้างของลำตัว

10. ระบบสืบพันธุ์เรียกได้ว่าเป็นพวกกระเทย (Hermaphrodite) คือมีทั้งสองเพศในตัวเดียวกัน สามารถผสมพันธุ์ได้ภายในตัวเอง (Self fertilization) และผสมพันธุ์ข้ามตัว (Cross fertilization)

ภาพตัวอย่าง
ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส (Phylum platyhelminthes)

mmu107 mmu106mmu106mmu106mmu106mmu106 mmu107

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/09/2/cre'er_style/5platyhelminthes.html
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s